Definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

sin α = a c sin β = b c cos α = b c cos β = a c tg α = a b tg β = b a