Przenikalność magnetyczna próżni

μ 0 = 4 π · 10 7 N A 2