Średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek

E śr = 3 2 k B · T