Przenikalność elektryczna próżni

ε 0 = 8,85 · 10 12 C 2 N · m 2