Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji

c · f ( x ) = c · f ( x ) dla c R f ( x ) + g ( x ) = f ( x ) + g ( x ) f ( x ) g ( x ) = f ( x ) g ( x ) f ( x ) · g ( x ) = f ( x ) · g ( x ) + f ( x ) · g ( x ) f ( x ) g ( x ) = f ( x ) · g ( x ) f ( x ) · g ( x ) g ( x ) 2 gdy g ( x ) 0