Prędkości kosmiczne (dla Ziemi)

v I = G · M z R z = 7,9 km s v II = 2 · G · M z R z = 11,2 km s