Kinematyka

Prędkość

v = Δ r Δ t

Przyspieszenie

a = Δ v Δ t

Prędkość kątowa

ω = Δ α Δ t = 2 π T

Prędkość w ruchu po okregu

v = ω · r

Przyśpieszenie dośrodkowe

a d = v 2 r = ω 2 · r

Przyspieszenie kątowe

ε = Δ ω Δ t

Przyspieszenie styczne

a st = ε · r

Prędkość w prostoliniowym ruchu jednostajnie zmiennym

v = v 0 + a · t

Droga w prostoliniowym ruchu jednostajnie zmiennym

s = v 0 · t + 1 2 a · t 2