Pole długiego solenoidu (zwojnicy)

B = μ 0 μ r n · I l