Objętość jednego mola gazu doskonałego w warunkach normalnych

t = 0 °C oraz p = 1013,25 hPa V = 22,41 dm 3 mol