Twierdzenie Talesa (wraz z twierdzeniem odwrotnym do niego)

Różne proste AC i BD przecinają się w punkcie P , przy czym spełniony jest jeden z warunków:

  • punkt A leży wewnątrz odcinka PC oraz punkt B leży wewnątrz odcinka PD lub
  • punkt A leży na zewnątrz odcinka PC oraz punkt B leży na zewnątrz odcinka PD

Wówczas proste AB i CD są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy PA AC = PB BD