Równanie stanu gazu doskonałego (Clapeyrona)

p · V = n · R · T