Stała elektryczna

k = 1 4 π · ε 0 = 8,99 · 10 9 N · m 2 C 2