Stałe dysocjacji wybranych zasad w roztworach wodnych w temperaturze 25°C

Zasada Stała dysocjacji Kb
NH3 1,8·10−5
CH3NH2 4,3·10−4
CH3CH2NH2 5,0·10−4
CH3CH2CH2NH2 4,0·10−4
(CH3)2NH 7,4·10−4
(CH3)3N 7,4·10−5
C6H5NH2 4,3·10−10