Trzecie prawo Keplera

T 1 2 R 1 3 = T 2 2 R 2 3 = const