Prawdopodobieństwo warunkowe

Niech A B będą zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω , przy czym P B > 0 . Prawdopodobieństwem warunkowym P A B nazywamy liczbę P A B = P A B P B