Siła ciężkości, siła sprężystości i siła tarcia

Prawo powszechnego ciążenia

F g = G m 1 · m 2 r 2

Natężenie pola grawitacyjnego

γ = F g m

Energia potencjalna grawitacji

E p = G m 1 · m 2 r

Zmiana energii potencjalnej grawitacji na małych wysokościach

Δ E p = m · g · Δ h

Prędkości kosmiczne (dla Ziemi)

v I = G · M z R z = 7,9 km s v II = 2 · G · M z R z = 11,2 km s

Trzecie prawo Keplera

T 1 2 R 1 3 = T 2 2 R 2 3 = const

Siła sprężystości

F s = k · x

Energia potencjalna sprężytości

E pot = 1 2 k · x 2

Siła tarcia kinetycznego

T k = μ k · F N

Siła tarcia statycznego

T s μ s · F N