Logarytmy

Logarytmem log a c dodatniej liczby c przy dodatniej i różnej od 1 podstawie a nazywamy wykładnik b potęgi, do której należy podnieść a , aby otrzymać c : log a c = b wtedy i tylko wtedy, gdy a b = c

Rownoważnie: a log a c = c

Dla dowolnych liczb x > 0 y > 0 oraz r zachodzą wzory: log a ( x · y ) = log a x + log a y log a x r = r · log a x log a x y = log a x log a y

Wzór na zmianę podstawy logarytmu

Jeżeli a > 0 a 1 b > 0 b 1 oraz c > 0 , to: log b c = log a c log a b

Logarytm log 10 x można też zapisać jako log x lub lg x .