Stałe i jednostki fizyczne i chemiczne

Przyspieszenie ziemskie

g = 9,81 m s 2

Masa Ziemi

M Z = 5,98 · 10 24 kg

Średni promień Ziemi

R Z = 6370 km

Stała grawitacji

G = 6,67 · 10 11 N · m 2 kg 2

Liczba Avogadro

N A = 6,02 · 10 23 1 mol

Objętość jednego mola gazu doskonałego w warunkach normalnych

t = 0 °C oraz p = 1013,25 hPa V = 22,41 dm 3 mol

Uniwersalna stała gazowa

R = 8,31 J mol · K

Stała Boltzmanna

k B = 1,38 · 10 23 J K

Przenikalność elektryczna próżni

ε 0 = 8,85 · 10 12 C 2 N · m 2

Stała elektryczna

k = 1 4 π · ε 0 = 8,99 · 10 9 N · m 2 C 2

Przenikalność magnetyczna próżni

μ 0 = 4 π · 10 7 N A 2

Prędkość światła w próżni

c = 3,00 · 10 8 m s

Stała Plancka

h = 6,63 · 10 34 J · s

Ładunek elementarny

e = 1,60 · 10 19 C

Masa elektronu

m e = 9,110 · 10 31 kg

Masa protonu

m p = 1,673 · 10 27 kg

Masa neutronu

m n = 1,675 · 10 27 kg

Jednostka masy atomowej

1 μ = 1,661 · 10 27 kg

Elektronowolt

1 eV = 1,60 · 10 19 J

Stała Hubble'a

H 75 km s · Mpc

Parsek

1 pc = 3,09 · 10 16 m