Wybrane kwasy organiczne

Kwas mlekowy

Kwas pirogronowy

Kwas jabłkowy

Kwas cytrynowy