Przekształcenia geometryczne

  • przesunięcie o wektor u = a b przekształca punkt A = x y na punkt A = x + a y + b
  • symetria względem osi Ox przekształca punkt A = x y na punkt A = x y
  • symetria względem osi Oy przekształca punkt A = x y na punkt A = x y
  • symetria względem punktu a b przekształca punkt A = x y na punkt A = 2 a x 2 b y
  • jednokładność o środku w punkcie O i skali s 0 przekształca punkt A na punkt A taki, że O A _ = s · OA _ , a więc, jeśli O = x 0 y 0 , to jednokładność ta przekształca punkt A = x y na punkt A = s x + ( 1 s ) x 0 s y + ( 1 s ) y 0