Droga w prostoliniowym ruchu jednostajnie zmiennym

s = v 0 · t + 1 2 a · t 2