Równanie Hardy'ego-Weinberga

p + q = 1 ( p + q ) 2 = p 2 + 2 p q + q 2 = 1 gdzie p – częstość allelu dominującego w populacji, q – częstość allelu recesywnego w populacji.