Granica ciągu

Granica sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów

Dane są ciągi a n i b n , określone dla n 1 .
Jeżeli lim n a n = a oraz lim n b n = b , to lim n ( a n + b n ) = a + b lim n ( a n b n ) = a b lim n ( a n · b n ) = a · b Jeżeli ponadto b n 0 dla n 1 oraz b 0 , to lim n a n b n = a b

Suma wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny a n , określony dla n 1 o ilorazie q .
Niech S n oznacza ciąg sum początkowych wyrazów ciągu a n , to znaczy ciąg określony wzorem S n = a 1 + a 2 + + a n dla n 1 . Jeżeli | q | < 1 , to ciąg S n ma granicę S = lim n S n = a 1 1 q Tę granicę nazywamy sumą wszystkich wyrazów ciągu a n .