Logarytmy

Logarytmem log a c dodatniej liczby c przy dodatniej i różnej od 1 podstawie a nazywamy wykładnik b potęgi, do której należy podnieść a , aby otrzymać c : log a c = b wtedy i tylko wtedy, gdy a b = c

Logarytm log 10 x można też zapisać jako log x lub lg x .

Dla x > 0 y > 0 i a > 0 i a 1 prawdziwa jest równość: log a ( x · y ) = log a x + log a y