Prąd elektryczny

Natężenie prądu

I = Δ Q Δ t

Moc prądu

P = U · I

Opór przewodnika

R = ρ · l S

Prawo Ohma

I = U R

Napięcie ogniwa

U = ε I · R w

Łączenie oporników

  • szeregowe: R Z = i = 1 n R i
  • równoległe: 1 R Z = i = 1 n 1 R i