Zasady azotowe

Pirymidynowe

Cytozyna (C)

Tymina (T)

Uracyl (U)

Purynowe

Adenina (A)

Guanina (G)