Pojemność (pojemność kondensatora płaskiego)

C = Q U C = ε r ε 0 · S d