Pochodna funkcji

Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji

c · f ( x ) = c · f ( x ) dla c R f ( x ) + g ( x ) = f ( x ) + g ( x ) f ( x ) g ( x ) = f ( x ) g ( x ) f ( x ) · g ( x ) = f ( x ) · g ( x ) + f ( x ) · g ( x ) f ( x ) g ( x ) = f ( x ) · g ( x ) f ( x ) · g ( x ) g ( x ) 2 gdy g ( x ) 0

Pochodne niektórych funkcji

Niech a b c będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi, n dowolną liczbą całkowitą.

funkcja pochodna funkcji
f ( x ) = c f ( x ) = 0
f ( x ) = a x + b f ( x ) = a
f ( x ) = a x 2 + b x + c f ( x ) = 2 a x + b
f ( x ) = a x , x 0 f ( x ) = a x 2
f ( x ) = x n f ( x ) = n x n 1

Równanie stycznej

Jeżeli funkcja f ma pochodną w punkcie x 0 , to równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0 dane jest wzorem y = a x + b gdzie współczynnik kierunkowy stycznej jest równy wartości pochodnej funkcji f w punkcie x 0 , to znaczy a = f ( x 0 ) , natomiast b = f ( x 0 ) f ( x 0 ) x 0 . Równanie stycznej możemy zapisać w postaci y = f ( x 0 ) · ( x x 0 ) + f ( x 0 )