Rachunek prawdopodobieństwa

Własności prawdopodobieństwa

0 P A 1   dla każdego zdarzenia A Ω

P Ω = 1   Ω zdarzenie pewne

P = 0   zdarzenie niemożliwe (pusty podzbiór Ω )

P A P B   gdy A B Ω

P A = 1 P A   gdzie A oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia A

P A B = P A + P B P A B   dla dowolnych zdarzeń A B Ω

P A B P A + P B   dla dowolnych zdarzeń A B Ω

Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Niech Ω będzie skończonym zbiorem wszystkich zdarzeń elementarnych. Jeżeli wszystkie zdarzenia jednoelementowe są jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zdarzenia A Ω jest równe P A = | A | | Ω | gdzie A oznacza liczbę elementów zbioru A , zaś Ω liczbę elementów zbioru Ω .

Prawdopodobieństwo warunkowe

Niech A B będą zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω , przy czym P B > 0 . Prawdopodobieństwem warunkowym P A B nazywamy liczbę P A B = P A B P B

Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym

Jeżeli zdarzenia losowe B 1 B 2 B n zawarte w Ω spełniają warunki:

  1. B 1 B 2 B n są parami rozłączne, tzn. B i B j = dla i j 1 i n 1 j n ,
  2. B 1 B 2 B n = Ω ,
  3. P B i > 0 dla 1 i n ,

to dla każdego zdarzenia losowego A zawartego w Ω zachodzi równość P A = P A B 1 · P B 1 + P A B 2 · P B 2 + + P A B n · P B n