Granica sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów

Dane są ciągi a n i b n , określone dla n 1 .
Jeżeli lim n a n = a oraz lim n b n = b , to lim n ( a n + b n ) = a + b lim n ( a n b n ) = a b lim n ( a n · b n ) = a · b Jeżeli ponadto b n 0 dla n 1 oraz b 0 , to lim n a n b n = a b