Pole przewodnika prostoliniowego

B = μ 0 μ r · I 2 π · r