Stałe dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych w temperaturze 25°C

Kwas nieorganiczny Stała dysocjacji Ka lub Ka1
HF 6,3·10−4
HCl 1,0·107
HBr 3,0·109
HI 1,0·1010
H2S 1,0·10−7
H2Se 1,9·10−4
H2Te 2,5·10−3
HClO 5,0·10−8
HClO2 1,1·10−2
HClO3 5,0·10−2
HNO2 5,1·10−4
HNO3 27,5
H2SO3 1,5·10−2
H3BO3 5,8·10−10
H3AsO3 5,9·10−10
H3AsO4 6,5·10−3
H3PO4 6,9·10−3
H4SiO4 3,2·10−10
H2CO3 4,5·10−7
Kwas organiczny Stała dysocjacji Ka
HCOOH 1,8·10−4 (t = 20°C)
CH3COOH 1,8·10−5
CH3CH2COOH 1,4·10−5
C6H5COOH 6,5·10−5
C6H5OH 1,3·10−10 (t = 20°C)