Romb

Czworokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.
Wzory na pole rombu: P = a h = a 2 · sin α = 1 2 · AC · BD