Szereg elektrochemiczny wybranych metali

Półogniwo E0, V
Li/Li+ −3,04
Ca/Ca2+ −2,84
Mg/Mg2+ −2,36
Al/Al3+ −1,68
Mn/Mn2+ −1,18
Zn/Zn2+ −0,76
Cr/Cr3+ −0,74
Fe/Fe2+ −0,44
Cd/Cd2+ −0,40
Co/Co2+ −0,28
Ni/Ni2+ −0,26
Sn/Sn2+ −0,14
Pb/Pb2+ −0,13
Fe/Fe3+ −0,04
H2/2H+ 0,00
Bi/Bi3+ +0,31
Cu/Cu2+ +0,34
Ag/Ag+ +0,80
Hg/Hg2+ +0,85
Au/Au3+ +1,50