Zmiana ciśnienia hydrostatycznego

Δ p = ρ · g · Δ h