Równanie stycznej

Jeżeli funkcja f ma pochodną w punkcie x 0 , to równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0 dane jest wzorem y = a x + b gdzie współczynnik kierunkowy stycznej jest równy wartości pochodnej funkcji f w punkcie x 0 , to znaczy a = f ( x 0 ) , natomiast b = f ( x 0 ) f ( x 0 ) x 0 . Równanie stycznej możemy zapisać w postaci y = f ( x 0 ) · ( x x 0 ) + f ( x 0 )