Prędkość w prostoliniowym ruchu jednostajnie zmiennym

v = v 0 + a · t