Pole magnetyczne

Siła Lorentza

F = q · v · B · sin v B

Siła elektrodynamiczna

F = I · l · B · sin l B

Pole przewodnika prostoliniowego

B = μ 0 μ r · I 2 π · r

Pole pętli (w jej środku)

B = μ 0 μ r · I 2 · r

Pole długiego solenoidu (zwojnicy)

B = μ 0 μ r n · I l

Strumień pola magnetycznego

Φ = B · S · cos B S

SEM indukcji

ε = Δ Φ Δ t

SEM samoindukcji

ε = L Δ I Δ t

SEM prądnicy

ε = n · B · S · ω · sin ω t + φ

Wartości skuteczne prądu przemiennego

U sk = U max 2 I sk = I max 2

Transformator

U 1 U 2 = n 1 n 2 = I 2 I 1