Wzór dwumianowy Newtona

Dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n oraz dla dowolnych liczb a b mamy: ( a + b ) n = n 0 a n + n 1 a n 1 b + + n k a n k b k + + n n 1 a b n 1 + n n b n