Deltoid

Czworokąt, który ma oś symetrii, zawierającą jedną z przekątnych.
Wzór na pole deltoidu: P = 1 2 · AC · BD