Hydrostatyka

Siła parcia

F = p S

Ciśnienie hydrostatyczne

p = ρ g h

Siła wyporu

F wyp = ρ g V