Postać kanoniczna

Wzór każdej funkcji kwadratowej można doprowadzić do postaci kanonicznej: f ( x ) = a ( x p ) 2 + q gdzie: p = b 2 a q = Δ 4 a Δ = b 2 4 a c