Fizyka współczesna

Równoważność masy-energii

E = m c 2 = m 0 c 2 1 v 2 c 2

Pęd relatywistyczny

p = m 0 v 1 v 2 c 2

Dylatacja czasu

Δ t = Δ t 1 v 2 c 2

Energia fotonu

E = h v

Pęd fotonu

p = h λ

Fala de Broglie'a

λ = h p

Zasada nieoznaczoności

Δ p x Δ x h 4 π

Efekt fotoelektryczny

h v = W + ( m v 2 2 ) max

Rozpad promieniotwórczy

N = N 0 2 t T 1/2