Rachunek prawdopodobieństwa

Własności prawdopodobieństwa

0 P A 1   dla każdego zdarzenia A Ω

P Ω = 1   Ω zdarzenie pewne

P = 0   zdarzenie niemożliwe (pusty podzbiór Ω )

P A P B   gdy A B Ω

P A = 1 P A   gdzie A oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia A

P A B = P A + P B P A B   dla dowolnych zdarzeń A B Ω

P A B P A + P B   dla dowolnych zdarzeń A B Ω

Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Niech Ω będzie skończonym zbiorem wszystkich zdarzeń elementarnych. Jeżeli wszystkie zdarzenia jednoelementowe są jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zdarzenia A Ω jest równe P A = | A | | Ω | gdzie A oznacza liczbę elementów zbioru A , zaś Ω liczbę elementów zbioru Ω .