Pierwiastek arytmetyczny

Pierwiastkiem arytmetycznym a n stopnia n z liczby a 0 nazywamy liczbę b 0 taką, że b n = a .

W szczególności, dla dowolnej liczby a zachodzi równość: a n = | a |

Jeżeli a 0 oraz liczba n jest nieparzysta, to a n oznacza liczbę b < 0 taką, że b n = a .
Pierwiastki stopni parzystych z liczb ujemnych nie istnieją.