Wariacje bez powtórzeń

Liczba sposobów, na które z n różnych elementów można utworzyć ciąg, składający się z k ( 1 k n ) różnych wyrazów, jest równa: n · ( n 1 ) · · ( n k + 1 ) = n ! ( n k ) !