Ruch obrotowy

Prędkość kątowa

ω ( t ) = ω 0 + ε t

Kąt

α ( t ) = ω 0 t + ε t 2 2

Moment siły

M = F r sin F r

Moment bezwładności

I = i = 1 n m i r i 2

Moment pędu

J = I ω

Przyspieszenie kątowe

ε = M I

Energia

E kin = I ω 2 2