Średnia ważona

Średnia ważona n liczb a 1 a 2 a n , którym przypisano odpowiednio dodatnie wagi w 1 w 2 w n jest równa: w 1 · a 1 + w 2 · a 2 + + w n · a n w 1 + w 2 + + w n