Prędkości kosmiczne (dla Ziemi)

v I = G M z R z 7,9 km s v II = 2 G M z R z 11,2 km s