Przenikalność elektryczna próżni (stała elektryczna)

ε 0 8,85 · 10 12 C 2 N · m 2 1 4 π ε 0 = k 8,99 · 10 9 N · m 2 C 2